Mã số: 11566 Tên gia sư: Phạm Thị Thu Năm sinh: 3/7/1984 Hiện là: Cử Nhân Trường: ĐH Đà Lạt
Ngành học: Lịch sử Năm tốt nghiệp: 2007 Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp năng khiếu, Lớp ngoại ngữ Các môn: Văn, Tiếng Anh, Sử, Tiếng việt, Anh văn giao tiếp, Tiếng Trung Lương tối thiểu: 12 Thông tin khác: -Kiên nhẫn.
-Có phương pháp sư phạm.
-Diễn đạt logic, dễ hiểu.
-Có vốn ngôn từ tiếng Việt chuẩn và phong phú. Có khả năng ứng dụng tốt thành ngữ, ca dao, tục ngữ, thành ngữ của tiếng Việt trong giao tiếp.

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 11974 Tên gia sư: Nguyễn Thị Hồng Nhi Năm sinh: 18/5/2004 Hiện là: Sinh Viên Trường: sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
Ngành học: Kiểm toán Năm tốt nghiệp: 2026 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 Các môn: Toán, Tiếng việt, Báo bài Lương tối thiểu: 1,600,000 Thông tin khác: có 2 năm dạy kèm tiểu học, thân thiện, nhiệt tình
Mã số: 11921 Tên gia sư: Lê Hoàng Quỳnh Như Năm sinh: 19/10/2004 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Luật Năm tốt nghiệp: 2025 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp ngoại ngữ Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: 2 Thông tin khác: có kinh nghiệm gia sư, hòa đồng, vui vẻ, thân thiện
Mã số: 11902 Tên gia sư: Lương Huỳnh Hân Năm sinh: 24/3/2004 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Đại học Giao thông vận tải phân hiệu tại Tp HCM
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Năm tốt nghiệp: 2022 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 Các môn: Toán, Văn, Sử, Địa, Tiếng việt, Luyện chữ đẹp Lương tối thiểu: 200,000 Thông tin khác: Kiên nhẫn, điềm tĩnh
Mã số: 11858 Tên gia sư: Hồ Thị Linh Năm sinh: 1/1/1989 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Giáo viên
Ngành học: tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2005 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: Thông tin khác: hoa đồng,vui vẻ
Mã số: 11856 Tên gia sư: Nguyễn Thị Thu Huyền Năm sinh: 14/10/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học kinh tế luật
Ngành học: Kiểm toán Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8 Các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng việt, Báo bài Lương tối thiểu: 1,600,000 Thông tin khác: Nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo
Mã số: 11850 Tên gia sư: Trần Quốc Kiệt Năm sinh: 9/8/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM
Ngành học: Tâm lý học Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10 Các môn: Toán, Lý, Hóa, Báo bài Lương tối thiểu: 150 Thông tin khác: Giảng dạy nhiệt tình và dễ hiểu. Có kinh nghiệm làm gia sư 2 năm.