Mã số: 6241 Tên gia sư: NGÔ THỊ NGỌC DIỄM Năm sinh: 6/9/1991 Hiện là: Giáo Viên Trường: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Ngành học: NGÔN NGỮ ANH Năm tốt nghiệp: 2014 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: 200 Thông tin khác: Kỹ năng truyền đạt tốt
Chuyên dạy luyện thi, trẻ em, giáo trình nước ngoài
Giọng miền Nam, phát âm chuẩn
Chuyên dạy học sinh mất căn bản

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 6685 Tên gia sư: Nguyễn thi thu hiền Năm sinh: 16/2/1985 Hiện là: Giáo Viên Trường: cao dang du lịch thuong mai nghe an
Ngành học: Thạc sỹ tài chính ngân hàng Năm tốt nghiệp: 2014 Nhận dạy: Lớp 12, Lớp năng khiếu Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 400 Thông tin khác: yêu thích giảng dạy
Mã số: 6571 Tên gia sư: Lê Khánh Linh Năm sinh: 12/3/1993 Hiện là: Giáo Viên Trường: Giáo viên
Ngành học: Ngôn ngữ Anh Năm tốt nghiệp: 2011 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: 5 Thông tin khác: Nhiệt tâm với trò
Mã số: 6554 Tên gia sư: Nguyễn Yến Nhi Năm sinh: 19/10/2001 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Ngành học: Sư phạm tiếng anh Năm tốt nghiệp: 2023 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Tin học, Tiếng việt Lương tối thiểu: 2 Thông tin khác: Ngoại hình tốt, dạy dễ hiểu, giọng chuẩn, giỏi đều các môn, biết năng khiếu
Mã số: 6545 Tên gia sư: le thi thanh xuan Năm sinh: 4/2/1996 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: sinh viên đại học hoa lư ninh bình
Ngành học: sư phạm vật lý Năm tốt nghiệp: 2018 Nhận dạy: Lớp ngoại ngữ Các môn: Lý, Tiếng Anh Lương tối thiểu: 100 Thông tin khác: có khả năng dạy song ngữ
Mã số: 6497 Tên gia sư: Huỳnh Thị Kiều Hoa Năm sinh: 17/12/1988 Hiện là: Giáo Viên Trường: TinEDU
Ngành học: Nhật Ngữ Năm tốt nghiệp: 2014 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4 Các môn: Tiếng việt, Tiếng Nhật Lương tối thiểu: 3 Thông tin khác: Chịu khó
Có cách hướng dẫn với từng học sinh riêng biệt
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Mã số: 6311 Tên gia sư: Nguyễn Nữ Huyền Trang Năm sinh: 2/4/1992 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Giáo viên thỉnh giảng tiếng anh TTNN
Ngành học: Tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2014 Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp ngoại ngữ, Hệ Đại học Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: Thông tin khác: nhẫn nại, chăm chỉ