Uy Tín - Tận Tâm - Nhiệt Tình - Chu Đáo - Trách Nhiệm

MS: 1014
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1014 Lớp dạy: Lớp 9 Môn dạy: Văn, Tiếng Anh Địa chỉ: Trần Quang Diệu Quận 3 HCM Mức lương: 1200000 đồng/tháng Số buổi: 2 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T3,T7, 19h-21h Yêu cầu: Nữ sinh viên kinh nghiệm, nhiều kiến thức Liên hệ: 09.88.77.48.13 - 09.01.400.750
Đã giao

MS: 1009
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1009 Lớp dạy: Lớp 6 Môn dạy: Tiếng Anh Địa chỉ: Hùng Vương Nhơn Trạch Đồng Nai Mức lương: 2500000 đồng/tháng Số buổi: 3 buổi/tuần Thời gian: Dạy 90 phút/buổi T2-T4-T6, 18h30-20h Yêu cầu: Giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm giảng dạy, nghiêm khắc, phong cách đạo đức tốt Liên hệ: 09.88.77.48.13
Đã giao

MS: 1007
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1007 Lớp dạy: Lớp 5 Môn dạy: Tiếng Anh Địa chỉ: Phan Đăng Lưu Bình Thạnh Mức lương: 1000000 đồng/tháng Số buổi: 2 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi T3,T7, 19h-21h Yêu cầu: Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy Liên hệ: 09.88.77.48.13 - 09.01.400.750
Đã giao

MS: 1005
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1005 Lớp dạy: Lớp 12 Môn dạy: Tiếng Anh Địa chỉ: Phan Văn Trị Gò Vấp Mức lương: 2600000 đồng/tháng Số buổi: 3 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi. T3-T5-T7, dạy từ 18h-20h Yêu cầu: Nam giáo viên, nhiều kinh nghiệm, nghiêm khắc Liên hệ: 09.01.400.750 - 09.88.77.48.13
Đã giao

MS: 1003
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1003 Lớp dạy: Lớp 9 Môn dạy: Tiếng Anh Địa chỉ: Vườn Lài- Tân Phú Mức lương: 3000000 đồng/tháng Số buổi: 4 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi. T3-T5-T7-CN dạy từ 18h-20h Yêu cầu: Nữ giáo viên, kinh nghiệm, nhiệt tình Liên hệ: 09.01.400.750 - 09.88.77.48.13
Đã giao