STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Compact Advanced for 2015
2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 – 45 phút lần 1 – 2018-2019
3 Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate Writing luyện thi viết B2
4 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Advanced Trainer – 6 Practice tests for 2015
5 Go + gerund
6 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019
7 Tài liệu luyện thi FCE – Grammar and Vocabulary Practice 2 Edition – B2 luyện ngữ pháp từ vựng B2
8 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge Objective Advanced 4th Edition
9 Tài liệu luyện thi FCE – Using Collocations for Natural English Luyện từ vựng B2
10 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 – 45 phút lần 1 – 2018-2019
11 Common verbs followed by gerunds (Các động thông dụng đi với gerund)
12 Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn lớp 11 – năm 2018-2019 – bài viết số 1
13 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Testbuilder – 3rd Edition for 2015 with keys
14 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019
15 Tài liệu luyện thi CAE – Skillful Reading & Writing 4 luyện kỹ năng đọc viết
16 Making contact and giving news – Thư liên lạc và báo tin
17 Tài liệu tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2019-2020
18 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Everyday English – Steven Collins luyện từ vựng nâng cao
19 Đáp án bài tập gerunds: introduction
20 Gerunds: introduction