STT Tên tài liệu
1 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ level 3
2 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ level 2
3 Disney Comics truyện tranh tiếng Anh thiếu nhi
4 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Young Adult
5 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Thriller and Mystery
6 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Romance and Psychology
7 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Realitstic and Non-fiction
8 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Horror
9 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Historical
10 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Fantansy and Science
11 Sách vẽ tiếng Anh Draw Write Now dành cho các bé
12 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ cơ bản level 1