STT Tên tài liệu
1 Sách hướng dẫn học sử dụng từ loại tiếng Anh cho các bạn nhỏ
2 Tài liệu Children’s Picture Dictionary từ vựng bằng hình ảnh
3 Tài liệu English Worksheets for Kids sách dành cho các em nhỏ luyện tập
4 Bộ sách Potato Pals 2 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
5 Bộ sách Potato Pals 1 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
6 Tài liệu Skill Sharpeners Critical Thinking Grade sách đọc rất hay tăng sự tự tin cho trẻ em
7 Giáo trình Reading Sketch Up 3 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
8 Giáo trình Reading Sketch Up 2 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
9 Giáo trình Reading Sketch Up 1 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
10 Giáo trình Reading Sketch Starter 2 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
11 Giáo trình Reading Sketch Starter 1 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
12 Sách What shall I do today luyện đọc và vui chơi các kỹ năng sống hàng ngày
13 Sách What time is it tập đọc về thời gian
14 Sách The Magic school bus luyện đọc về chủ đề khoa học kỳ thú
15 Sách Word Family Tales luyện đọc rất hay cho các bé
16 Sách I can read sách dành cho các bé mới tập đọc
17 Sách Hooked on Phonics phát triển kỹ năng đọc cho các bé
18 Sách First Little Readers cho các bé bắt đầu tập đọc tiếng Anh
19 Tài liệu Comprehension Skills luyện kỹ năng đọc hiểu cho các bạn tiểu học
20 Tài liệu Oxford Activity Book for Children Sách bài tập tiếng Anh dành cho thiếu nhi