STT Tên tài liệu
1 Tài liệu English Flash Cards dạy tiếng anh bằng hình ảnh
2 Sách hướng dẫn học sử dụng từ loại tiếng Anh cho các bạn nhỏ
3 Tài liệu Children’s Picture Dictionary từ vựng bằng hình ảnh
4 Tài liệu English Worksheets for Kids sách dành cho các em nhỏ luyện tập
5 Bộ sách Potato Pals 2 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
6 Bộ sách Potato Pals 1 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
7 Tài liệu Skill Sharpeners Critical Thinking Grade sách đọc rất hay tăng sự tự tin cho trẻ em
8 Giáo trình Reading Sketch Up 3 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
9 Giáo trình Reading Sketch Up 2 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
10 Giáo trình Reading Sketch Up 1 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
11 Giáo trình Reading Sketch Starter 2 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
12 Giáo trình Reading Sketch Starter 1 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
13 Sách What shall I do today luyện đọc và vui chơi các kỹ năng sống hàng ngày
14 Sách What time is it tập đọc về thời gian
15 Sách The Magic school bus luyện đọc về chủ đề khoa học kỳ thú
16 Sách Word Family Tales luyện đọc rất hay cho các bé
17 Sách I can read sách dành cho các bé mới tập đọc
18 Sách Hooked on Phonics phát triển kỹ năng đọc cho các bé
19 Sách First Little Readers cho các bé bắt đầu tập đọc tiếng Anh
20 Tài liệu Macmillan English Handwriting Sách học vẽ cho trẻ em