STT Tên tài liệu
1 Truyện tranh tiếng Anh Marvel Comics – Huntress
2 Fun Stories – That’s not my job
3 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ level 3
4 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ level 2
5 Disney Comics truyện tranh tiếng Anh thiếu nhi
6 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Young Adult
7 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Thriller and Mystery
8 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Romance and Psychology
9 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Realitstic and Non-fiction
10 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Horror
11 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Historical
12 Sách tiểu thuyết tiếng Anh Fantansy and Science
13 Sách truyện tiếng Anh ở cấp độ cơ bản level 1