STT Tên tài liệu
1 Tài Liệu Houghton Mifflin Math Grade K & Grade 1 Toán phát triển tư duy, phân tích và suy luận cho bé
2 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 1 sách toán dành cho bậc tiểu học