STT Tên tài liệu
1 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 4 giải tích – năm 2018-2019
2 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 3 hình học – năm 2018-2019
3 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 3 giải tích – năm 2018-2019
4 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 2 hình học – năm 2018-2019
5 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 2 giải tích – năm 2018-2019
6 Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 12 – năm 2018-2019 – bài viết số 2
7 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 1 hình học – năm 2018-2019
8 Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn lớp 12 – năm 2018-2019 – bài viết số 1
9 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019
10 Đề kiểm tra toán lớp 12 – năm 2018-2019 – 45 phút chương 1 giải tích
11 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 4 – 2018-2019
12 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 3 – 2018-2019
13 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 2 – 2018-2019
14 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – 45 phút lần 1 – 2018-2019
15 Tài liệu Toán Lớp 12 – Đề thi học kỳ 1 Toán Lớp 12 năm 2018-2019
16 Tài liệu Toán Lớp 12 – Đề thi học kỳ 1 Toán Lớp 12 năm 2017-2018
17 Tài liệu Toán Lớp 12 – Đề thi học kỳ 2 Toán Lớp 12 năm 2018-2019
18 Tài liệu tiếng Anh Lớp 12 – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 12 năm 2018-2019
19 Tài liệu tiếng Anh Lớp 12 – Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 12 năm 2018-2019
20 Tài liệu Lịch Sử Lớp 12 – Tài liệu ôn thi Lịch Sử Lớp 12 THPT