STT Tên tài liệu
1 Tài liệu kiểm tra trình độ tiếng Anh level A,B,C
2 Tài liệu ILLustrated English Idioms cấp độ B1-B2 học thành ngữ qua hình ảnh
3 Tài liệu Placement Test đề kiểm tra khả năng trình độ tiếng Anh học sinh sinh viên
4 Tài liệu Subject Link 1 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
5 Tài liệu Subject Link Starter 3 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
6 Tài liệu Subject Link Starter 2 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
7 Tài liệu Subject Link Starter 1 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
8 Giáo trình English Phrasal Verbs in Use
9 Giáo trình English Idioms in Use luyện thành ngữ tiếng Anh
10 Giáo trình Inside Reading luyện đọc tiếng Anh rất hay
11 Giáo trình English Collocation in Use luyện thi Ielts-Toeic.
12 Giáo trình Select Readings Oxford đọc hiểu tiếng Anh để tham dự kỳ thi Ielts,Toeic,Toefl
13 Giáo trình Read and Understand cải thiện khả năng đọc hiểu tiếng Anh