STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Listening Collins Intermediate luyện nghe trình độ B1
2 Tài liệu Listening Starter luyện nghe trình độ cơ bản starter
3 Tài liệu Timesaver Elementary Listening luyện kỹ năng nghe trình độ cơ bản
4 Tài liệu Timesaver Intermediate Listening luyện kỹ năng nghe trình độ Intermediate
5 Tài liệu Listening Activities luyện kỹ năng nghe trình độ cơ bản
6 Tài liệu Ship or Sheep luyện từ vựng phát âm
7 Tài liệu Tree or Three luyện từ vựng phát âm
8 Giáo trình English Pronunciation in Use Advanced dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
9 Giáo trình English Pronunciation in Use Intermediate dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
10 Giáo trình English vocabulary in use 3rd Edition học từ vựng, giao tiếp hàng ngày
11 Giáo trình English vocabulary in use 2nd Edition học từ vựng, giao tiếp hàng ngày
12 Giáo trình English Pronunciation in Use Elementary dạy phát âm rất hay của đại học Cambridge
13 Giáo trình Lose Your Accent in 28 Days luyện giọng chuẩn Anh – Mỹ