Mã số: 11856 Tên gia sư: Nguyễn Thị Thu Huyền Năm sinh: 14/10/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học kinh tế luật
Ngành học: Kiểm toán Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8 Các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng việt, Báo bài Lương tối thiểu: 1,600,000 Thông tin khác: Nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ DẠY

MS Lớp / Môn / Thời gian Quận / Huyện / Tỉnh Họ tên người thuê SĐT người thuê

Gia sư khác

Mã số: 11974 Tên gia sư: Nguyễn Thị Hồng Nhi Năm sinh: 18/5/2004 Hiện là: Sinh Viên Trường: sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
Ngành học: Kiểm toán Năm tốt nghiệp: 2026 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 Các môn: Toán, Tiếng việt, Báo bài Lương tối thiểu: 1,600,000 Thông tin khác: có 2 năm dạy kèm tiểu học, thân thiện, nhiệt tình
Mã số: 11921 Tên gia sư: Lê Hoàng Quỳnh Như Năm sinh: 19/10/2004 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Luật Năm tốt nghiệp: 2025 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp ngoại ngữ Các môn: Tiếng Anh, Anh văn giao tiếp Lương tối thiểu: 2 Thông tin khác: có kinh nghiệm gia sư, hòa đồng, vui vẻ, thân thiện
Mã số: 11902 Tên gia sư: Lương Huỳnh Hân Năm sinh: 24/3/2004 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Đại học Giao thông vận tải phân hiệu tại Tp HCM
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Năm tốt nghiệp: 2022 Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5 Các môn: Toán, Văn, Sử, Địa, Tiếng việt, Luyện chữ đẹp Lương tối thiểu: 200,000 Thông tin khác: Kiên nhẫn, điềm tĩnh
Mã số: 11858 Tên gia sư: Hồ Thị Linh Năm sinh: 1/1/1989 Hiện là: Cử nhân sư phạm Trường: Giáo viên
Ngành học: tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2005 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7 Các môn: Tiếng Anh Lương tối thiểu: Thông tin khác: hoa đồng,vui vẻ
Mã số: 11856 Tên gia sư: Nguyễn Thị Thu Huyền Năm sinh: 14/10/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học kinh tế luật
Ngành học: Kiểm toán Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8 Các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng việt, Báo bài Lương tối thiểu: 1,600,000 Thông tin khác: Nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo
Mã số: 11850 Tên gia sư: Trần Quốc Kiệt Năm sinh: 9/8/2002 Hiện là: Sinh Viên Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM
Ngành học: Tâm lý học Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10 Các môn: Toán, Lý, Hóa, Báo bài Lương tối thiểu: 150 Thông tin khác: Giảng dạy nhiệt tình và dễ hiểu. Có kinh nghiệm làm gia sư 2 năm.