Uy Tín - Tận Tâm - Nhiệt Tình - Chu Đáo - Trách Nhiệm

MS: 1066
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1066 Lớp dạy: Lớp 2 Môn dạy: Toán, Tiếng việt, Luyện chữ đẹp Địa chỉ: Tỉnh Lộ 43 Tam Bình Thủ Đức HCM Mức lương: 1200000 đồng/tháng Số buổi: 2 buổi/tuần Thời gian: 90 phút/buổi thứ 3-5 học viên rảnh từ 16h-20h30 Yêu cầu: Sinh viên có thể dạy luyện chữ đẹp, có kinh nghiệm gia sư Liên hệ: 0988774813
Đã giao

MS: 1020
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1020 Lớp dạy: Lớp 1 Môn dạy: Toán, Văn, Luyện chữ đẹp Địa chỉ: Song hành Quận Thủ Đức HCM Mức lương: 1400000 đồng/tháng Số buổi: 3 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2-T4-T6, 19h-21h Yêu cầu: Nữ sinh viên nghiêm khắc, Luyện Chữ đẹp Liên hệ: 09.88.77.48.13 - 09.01.400.750
Đã giao