STT Tên tài liệu
1 Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 2024 – Vĩnh Phúc
2 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 9 – 2024 – Phòng GD và ĐT Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu
3 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 9 – 2024 – Ba Đình – Hà Nội
4 Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 9 năm 2018-2019
5 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 – 45 phút lần 1 – năm 2018-2019
6 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 theo chuyên đề
7 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 9 năm 2017-2018
8 Bài tập tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 của Mai Lan Hương
9 Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng Anh Lớp 6-7-8-9
10 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9
11 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 9
12 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu ôn tập và kiểm tra tiếng Anh Lớp 9
13 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Bài tập tiếng Anh Lớp 9
14 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho HS Yếu
15 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình cũ