STT Tên tài liệu
1 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – hệ 7 năm – Ngô Gia Tự – Đắk Lắk
2 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – hệ 10 năm – Ngô Gia Tự – Đắk Lắk
3 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – Gia Định – HCM
4 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Nam
5 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – Bình Chiểu – HCM
6 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – Nguyễn Thượng Hiền – HCM
7 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 12 – 2024 – Marie Curie – Hồ Chí Minh
8 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 4- 2018-2019
9 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 3- 2018-2019
10 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12-Chương Trình Mới-45 phút lần 2- 2018-2019
11 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
12 Sách giáo khoa Bài tập tiếng Anh 12 mới, thí điểm
13 Tổng hợp sách bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, thí điểm
14 Đề thi học kỳ 1 tiếng Anh Lớp 12-chương trình mới-năm 2018-2019
15 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 – Chương Trình Mới – 45 phút lần 1 – 2018-2019