Tin tức

Cách xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội 2019-2020

Lần đầu tiên các thí sinh Hà Nội phải làm thêm bài thi Ngoại Ngữ và Lịch Sử, ngoài Toán và Ngữ Văn.

(theo Vnexpress)

Xem tài liệu Tiếng Anh lớp 9 Cũ

Xem tài liệu Tiếng Anh lớp 9 mới