STT Tên tài liệu
1 Oxford International Primary Science 3 – Age 7-8 students
2 California Science McGraw Hill Grade 3
3 Trọn bộ giáo trình Big Science 3 dành cho học sinh bậc tiểu học
4 Trọn bộ giáo trình Cambridge Primary Science 3 dành cho bậc tiểu học