STT Tên tài liệu
1 Oxford International Primary Maths 2 – Age 5-6 Students
2 Tài Liệu Houghton Mifflin Math Grade 2 Toán phát triển tư duy, phân tích và suy luận cho bé
3 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 2 sách toán dành cho bậc tiểu học