STT Tên tài liệu
1 Oxford International Primary Science 1 – Age 5-6 students
2 California Science McGraw Hill Grade 1 – Age 5-6 students
3 Oxford International Primary Maths 1 – Age 5-6 Students
4 Tài Liệu Houghton Mifflin Math Grade K & Grade 1 Toán phát triển tư duy, phân tích và suy luận cho bé
5 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 1 sách toán dành cho bậc tiểu học
6 Trọn bộ giáo trình Big Science 1 dành cho học sinh bậc tiểu học
7 Trọn bộ giáo trình Cambridge Primary Science 1 dành cho bậc tiểu học