STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – Writing Advanced Supplementary Skills tài liệu luyện viết của Oxford
2 Tài liệu luyện thi CAE – Macmillan Writing for Advanced-2014 luyện viết cực chất
3 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Writing with English in Use luyện kỹ năng viết thi CAE