STT Tên tài liệu
1 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 7 – 2024 – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội
2 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 7 – 2024 – Chu Văn An – Bình Dương
3 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 7 – 2024 – Trần Hưng Đạo – Kon Tum
4 Tài liệu tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm – Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 7 theo chương trình thí điểm