STT Tên tài liệu
1 Oxford International Primary Science 3 – Age 7-8 students
2 California Science McGraw Hill Grade 3
3 Oxford International Primary Maths 3 – Age 7-8 Students
4 Tài Liệu Houghton Mifflin Math Grade 3 Toán phát triển tư duy, phân tích và suy luận cho bé
5 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 3 sách toán dành cho bậc tiểu học
6 Trọn bộ giáo trình Big Science 3 dành cho học sinh bậc tiểu học
7 Trọn bộ giáo trình Cambridge Primary Science 3 dành cho bậc tiểu học