STT Tên tài liệu
1 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 6 -2024 – Trần Hưng Đạo – Kon Tum
2 Tài liệu tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm – Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh lớp 6 thí điểm 2024 – Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội
3 Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2018-2019
4 Tài liệu tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh lớp 6 thí điểm