STT Tên tài liệu
1 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng anh 8 – 2024 – Chu Văn An – Bình Dương
2 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng anh 8 – 2024 – Trần Hưng Đạo – Kon Tum
3 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng anh 8 – 2024 – Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội
4 Tài liệu tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm – Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm