STT Tên tài liệu
1 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 6 – 2024 – hệ 7 năm – Chu Văn An – Bình Dương
2 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 6 – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 6 năm 2017-2018