STT Tên tài liệu
1 Tài liệu – Follow Me Loop Card Games for Primary
2 Tài liệu – First English for All Children Activity – dành cho trẻ mới học tiếng Anh
3 Tài liệu What’s on Activity Book Bài tập thực hành tiếng Anh cho các em nhỏ
4 Tài liệu Spelling Made Fun Workbook bài tập thực hành tiếng Anh cho trẻ
5 Tài liệu Oxford Activity Book for Children Sách bài tập tiếng Anh dành cho thiếu nhi