STT Tên tài liệu
1 Sách hướng dẫn học sử dụng từ loại tiếng Anh cho các bạn nhỏ
2 Tài liệu Children’s Picture Dictionary từ vựng bằng hình ảnh
3 Tài liệu English Worksheets for Kids sách dành cho các em nhỏ luyện tập
4 Bộ sách Potato Pals 2 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
5 Bộ sách Potato Pals 1 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
6 Sách What shall I do today luyện đọc và vui chơi các kỹ năng sống hàng ngày
7 Sách What time is it tập đọc về thời gian
8 Sách The Magic school bus luyện đọc về chủ đề khoa học kỳ thú
9 Sách Word Family Tales luyện đọc rất hay cho các bé
10 Sách I can read sách dành cho các bé mới tập đọc
11 Sách Hooked on Phonics phát triển kỹ năng đọc cho các bé
12 Sách First Little Readers cho các bé bắt đầu tập đọc tiếng Anh