STT Tên tài liệu
1 Reading Train 3 – Tài liệu học đọc tiếng Anh cho trẻ
2 Reading Train 2 – Tài liệu học đọc tiếng Anh cho trẻ
3 Reading Train 1 – Tài liệu học đọc tiếng Anh cho trẻ
4 Tài liệu – Read and Retell 3
5 Tài liệu – Read and Retell 2
6 Tài liệu – Read and Retell 1
7 Sách hướng dẫn học sử dụng từ loại tiếng Anh cho các bạn nhỏ
8 Tài liệu Children’s Picture Dictionary từ vựng bằng hình ảnh
9 Tài liệu English Worksheets for Kids sách dành cho các em nhỏ luyện tập
10 Bộ sách Potato Pals 2 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
11 Bộ sách Potato Pals 1 giáo trình khởi đầu cho bé học tiếng Anh
12 Tài liệu Skill Sharpeners Critical Thinking Grade sách đọc rất hay tăng sự tự tin cho trẻ em
13 Giáo trình Reading Sketch Up 3 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
14 Giáo trình Reading Sketch Up 2 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
15 Giáo trình Reading Sketch Up 1 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
16 Giáo trình Reading Sketch Starter 2 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
17 Giáo trình Reading Sketch Starter 1 luyện đọc cực hay cho bạn nhỏ tuổi
18 Sách What shall I do today luyện đọc và vui chơi các kỹ năng sống hàng ngày
19 Sách What time is it tập đọc về thời gian
20 Sách The Magic school bus luyện đọc về chủ đề khoa học kỳ thú