STT Tên tài liệu
1 Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 2024-2025 – Chu Văn An – Bình Dương
2 Đề thi khảo sát trắc nghiệm tiếng Anh vào lớp 6 2024-2025 – Trần Đại Nghĩa – HCM
3 Đề thi khảo sát tiếng Anh vào lớp 6 2024-2025 – Trần Đại Nghĩa – HCM
4 Đề thi vào lớp 6 trường Chuyên Trần Đại Nghĩa qua các năm