STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 9 sách toán dành cho bậc trung học
2 Tài liệu Cambridge Primary Science 9 – Sách khoa học dành cho các bạn trung học
3 Tài liệu Cambridge Checkpoint Science Grade 9 sách Khoa học chuyên dùng du học và các trường quốc tế
4 Tài liệu Cambridge Checkpoint Mathematics Grade 9 sách Toán chuyên dùng du học và các trường quốc tế