BOOKS FOR GRADE 9

Tài liệu Cambridge Primary Science 9 – Sách khoa học dành cho các bạn trung học

Cambridge Primary Science 9 là tài liệu bài tập giúp học sinh trung học cơ sở rèn luyện kỹ năng về khoa học một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sách được thiết kế theo chuẩn Cambridge với các bài tập và đề bài phù hợp với trình độ của học sinh, giúp học sinh dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực hành.

Sách cung cấp các bài tập đa dạng và cập nhật về những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực khoa học, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao trình độ khoa học của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tài liệu Cambridge Primary Science 9

download Cambridge Primary Science 9 – course book

download Cambridge Primary Science 9 – WB