STT Tên tài liệu
1 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Hà Nội 8/6/2024
2 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Đắk Lắk
3 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – HCM 6/6/2024
4 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Bến Tre 5/6/2024
5 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Cần Thơ 5/6/2024
6 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Khánh Hòa 4/6/2024
7 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Hải Phòng 4/6/2024
8 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – An Giang 3/6/2024
9 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Bắc Giang 3/6/2024
10 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Hải Dương 1/6/2024
11 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Vĩnh Phúc 1/6/2024
12 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Tây Hồ – Hà Nội
13 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Iris – Thái Nguyên
14 Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Bạc Liêu
15 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Bà Rịa Vũng Tàu
16 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
17 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Thị Cầu – Bắc Ninh
18 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Vĩnh Bảo – Hải Phòng
19 Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Hùng Vương – Phú Thọ
20 Đề thi minh họa tiếng Anh vào lớp 10 2024-2025 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo – Hà Nội