STT Tên tài liệu
1 Truyện tranh tiếng Anh Marvel Comics – Huntress
2 Disney Comics truyện tranh tiếng Anh thiếu nhi