STT Tên tài liệu
1 American Accent Training 4 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
2 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 5
3 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 4
4 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 3
5 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 2
6 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 1
7 American Accent Training 3 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
8 American Accent Training 2 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
9 American Accent Training 1 bộ Video luyện phát âm giọng Mỹ
10 American Accent Video Training Program Học phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ