1001 Câu Đàm Thoại

1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 2

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn tài liệu 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất đây là những câu đàm thoại đơn giản được dùng nhiều trong cuộc sống, tài liệu này giúp bạn bạn luyện nghe và nói những câu đơn giản nhất nhé, bộ tài liệu gồm book, audio và video cho các bạn luyện tập

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 2

Download 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất – book 2

Download 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất – book 2 Audio

Download 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất – Video

 

Xem 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 1

Xem 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 3

Xem 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 4

Xem 1001 Câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất phần 5

Mời các bạn xem videos dạy tiếng Anh hay khác

Xem American_Accent_Training_1 luyện phát âm giọng Mỹ

Xem American Accent Video Training Program luyện âm giọng Mỹ của GS.  Paul Gruber