STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 8 sách toán dành cho bậc trung học
2 Tài liệu Cambridge Primary Science 8 – Sách khoa học dành cho các bạn trung học