STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Oxford International Primary Maths 6 toán tiếng Anh dành cho bậc tiểu học
2 Tài Liệu Houghton Mifflin Math Grade 6 Toán phát triển tư duy, phân tích và suy luận cho bé
3 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 6 sách toán dành cho bậc tiểu học