STT Tên tài liệu
1 Tài liệu Subject Link 9 học và luyện kỹ năng đọc
2 Tài liệu Subject Link 8 học và luyện kỹ năng đọc
3 Tài liệu Subject Link 7 học và luyện kỹ năng đọc
4 Tài liệu Subject Link 6 học và luyện kỹ năng đọc
5 Tài liệu Subject Link 5 học và luyện kỹ năng đọc
6 Tài liệu Subject Link 4 học và luyện kỹ năng đọc
7 Tài liệu Subject Link 3 học và luyện kỹ năng đọc
8 Tài liệu Subject Link 2 học và luyện kỹ năng đọc
9 Tài liệu kiểm tra trình độ tiếng Anh level A,B,C
10 Tài liệu ILLustrated English Idioms cấp độ B1-B2 học thành ngữ qua hình ảnh
11 Tài liệu Placement Test đề kiểm tra khả năng trình độ tiếng Anh học sinh sinh viên
12 Tài liệu Subject Link 1 học và luyện kỹ năng đọc
13 Tài liệu Subject Link Starter 3 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
14 Tài liệu Subject Link Starter 2 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
15 Tài liệu Subject Link Starter 1 học và luyện kỹ năng đọc hiểu cấp độ starter
16 Giáo trình English Phrasal Verbs in Use
17 Giáo trình English Idioms in Use luyện thành ngữ tiếng Anh
18 Giáo trình Inside Reading luyện đọc tiếng Anh rất hay
19 Giáo trình English Collocation in Use luyện thi Ielts-Toeic.
20 Giáo trình Select Readings Oxford đọc hiểu tiếng Anh để tham dự kỳ thi Ielts,Toeic,Toefl