READING

Tài liệu Subject Link 5 học và luyện kỹ năng đọc

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Subject Link giáo trình học và luyện kỹ năng đọc hiểu, đây là bộ giáo trình rất hay nổi tiếng do NE_Biuld and Grow phát hành, tài liệu này luyện kỹ năng đọc hiểu từ cơ bản đến nâng cao nhé, sách hình ảnh rất đẹp, file nghe rõ ràng giúp các bạn hứng thú trong việc học tiếng anh hơn nhé

Mỗi bộ Subject Link gồm student book, student book keys, workbook, workbook keys, student book audio, Teacher Guide, Tests, Worksheet, mời các bạn tham khảo tài liệu hay này

pass giải nén là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Subject Link 5

Download Subject Link 5 – Student book

Download Subject Link 5 – Student book Audio

Download Subject Link 5 – Student book keys

Download Subject Link 5 – Workbook

Download Subject Link 5 – Workbook keys

Download Subject Link 5 – Tests

Download Subject Link 5 – Teacher Guide

Download Subject Link 5 – Worksheet

 

Xem Subject Link Starter 1

Xem Subject Link Starter 2

Xem Subject Link Starter 3

Xem Subject Link 1

Xem Subject Link 2

Xem Subject Link 3