STT Tên tài liệu
1 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 9 – 2024 – Phòng GD và ĐT Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu
2 Đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh 9 – 2024 – Ba Đình – Hà Nội
3 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 9 năm 2017-2018