Đề Thi HK 2 Tiếng Anh 9

Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 9 năm 2017-2018

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 9 năm 2017-2018, gồm những đề thi học kỳ tiếng Anh lớp 9 mới nhất, giúp các bạn làm quen với cách thức ra đề, đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên làm tư liệu dạy học nhé, một số đề có audio luôn nhé, mời các bạn tham khảo.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi học kỳ 2 tiếng Anh Lớp 9 năm 2017-2018

Download 10 đề thi HK 2 tiếng Anh 9 năm 2017-2018 phần 1

Download 10 đề thi HK 2 tiếng Anh 9 năm 2017-2018 phần 2

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình cũ

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9

Xem tài liệu ôn tập và kiểm tra tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9

Xem Từ vựng trọng tâm tiếng Anh Lớp 6-7-8-9

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 6

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 8 theo từng unit nhé

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10