Tài liệu

Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9

Gia sư Vina xin chia sẻ Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 đây là tài liệu dành cho giáo viên dạy học, ôn tập và kiểm tra học kỳ, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi lớp 9 vào lớp 10, mời thầy cô tham khảo tài liệu hay này nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9

Download Diễn giải ngữ pháp tiếng Anh Lớp 9 – Ngô Văn Minh

Download ngữ pháp và bài tập tiếng Anh Lớp 9 – Tôn Nữ Cẩm Tú

Download Tài liệu kiến thức cơ bản tiếng Anh Lớp 9 – Hoàng Minh

Download Thiết kế bài giảng tiếng Anh Lớp 9 – Tập 1

Download Thiết kế bài giảng tiếng Anh Lớp 9 – Tập 2

 

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình cũ

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9

Xem tài liệu ôn tập và kiểm tra tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 9

Xem Từ vựng trọng tâm tiếng Anh Lớp 6-7-8-9

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 9

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 6

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 8 theo từng unit nhé

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10