SGK Tiếng Anh 9

Tài liệu Tiếng Anh Lớp 9 – Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình cũ

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình cũ . Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 giúp các em tiếp tục làm quen với tiếng Anh, đồng thời giúp các em luyện tập 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú đa dạng, để đánh giá xem chương trình thí điểm cải tiến như thế nào so với chương trình cũ nhé

 

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 theo chương trình cũ

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 Cũ – Sách học

Download Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 Cũ – Audio

 

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9

Xem tài liệu ôn tập và kiểm tra tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9

Xem Từ vựng trọng tâm tiếng Anh Lớp 6-7-8-9

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 9

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 6

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 7

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 8 theo từng unit nhé

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10