Tin tức

Chỉ tiêu vào lớp 10 trường THPT công lập HCM năm 2019-2020

Ngày 9/4/2019 Sở Giáo Dục & Đào Tạo HCM đã giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019-2020 xuống cho hơn 100 trường THPT. Năm nay, trong số hơn 100.000 ngàn học sinh lớp 9 thì chỉ có khoảng 70.000 ngàn học sinh sẽ được tuyển vào các trường THPT công lập tại HCM. Số còn lại sẽ phải học tại các trường tư thục, giáo dục thường xuyên, và dạy nghề.

Truy cập trang web của trung tâm gia sư vina để tham khảo các tài liệu cần thiết cho kỳ thi vào lớp 10