STT Tên tài liệu
1 The Lion Kings – All Versions – Stories For Kids
2 Disney Comics truyện tranh tiếng Anh thiếu nhi
3 Ladybird bộ truyện tiếng Anh cho thiếu nhi ở cấp độ cơ bản
4 Oxford Dominoes truyện tiếng Anh cực hay ở cấp độ thiếu nhi, cơ bản