Uy Tín - Tận Tâm - Nhiệt Tình - Chu Đáo - Trách Nhiệm

MS: 1075
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1075 Lớp dạy: Lớp 4 Môn dạy: Toán, Tiếng Anh Địa chỉ: Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức Mức lương: 1800000 đồng/tháng Số buổi: 3 buổi/tuần Thời gian: 17h30-19h00 Yêu cầu: Sinh viên nam/nữ, có kinh nghiệm, nghiêm khắc Liên hệ: 0901 400 750
Đã giao

MS: 1044
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1044 Lớp dạy: Lớp 4 Môn dạy: Toán, Tiếng việt Địa chỉ: Tỉnh lộ 43 Quận Thủ Đức HCM Mức lương: 1100000 đồng/tháng Số buổi: 2 buổi/tuần Thời gian: Dạy 90 phút/buổi T7-CN Từ 8h30-10h Yêu cầu: Yêu cầu gia sư kinh nghiệm, nghiêm khắc, dạy một bé trai học lực trung bình khá, chịu học Liên hệ: 0988774813
Đã giao

MS: 1019
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1019 Lớp dạy: Lớp 4 Môn dạy: Toán, Tiếng việt Địa chỉ: Tỉnh lộ 43 Thủ Đức Mức lương: 1100000 đồng/tháng Số buổi: 2 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, sáng T7,Chủ Nhật, 8h30-10h30 Yêu cầu: Sinh viên có kinh nghiệm dạy, nghiêm khắc với học sinh Liên hệ: 09.88.77.48.13 - 09.01.400.750
Đã giao

MS: 1016
LỚP ĐANG CẦN GIA SƯ

100%

Mã lớp: 1016 Lớp dạy: Lớp 4 Môn dạy: Toán, Tiếng việt Địa chỉ: Âu Dương Lân Q.8 HCM Mức lương: 1600000 đồng/tháng Số buổi: 3 buổi/tuần Thời gian: Dạy 120 phút/buổi, T2,T4,T6 , TG 18h-20h Yêu cầu: Nữ sinh viên có kinh nghiệm dạy học, Liên hệ: 0988774813 - 09.01.400.750
Đã giao