STT Tên tài liệu
1 Teaching games Jill Hadfield tài liệu dành cho giáo viên
2 How to Teach Like a Pro tài liệu dành cho giáo viên dạy tiếng Anh
3 How to Teach tài liệu dành cho giáo viên dạy tiếng Anh
4 Tài liệu ESOL Activities hướng dẫn các hoạt động cho người lớn
5 Tài liệu Follow Me Loop Card Games hướng dẫn các hoạt động trên lớp học
6 Tài liệu Easy Games in English sách luyện từ vựng nhiều trò chơi cho các em
7 101 Smart Fun Books các trò chơi cho trẻ 6-10 tuổi
8 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành quân đội – Military
9 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y khoa – Medicine
10 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành xe hơi – Automobile
11 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành xây dựng – Construction
12 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành vận chuyển – Logistics
13 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thuyết trình – Presentation
14 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thương thuyết – Negotiating
15 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thương mại – Commerce
16 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thư tín – E-mailing
17 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thời trang – Fashion
18 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành thể thao – Sports
19 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành tài chính – Finance
20 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn – Restaurant and hotel