Comic Books

Truyện tranh tiếng Anh Marvel Comics – Huntress

Truyện tranh tiếng Anh Marvel Comics – Huntress: nói về một nữ anh hùng chiến đấu diệt trừ tội ác. Bộ truyện gồm 6 tập

Download Huntress Issue 1

Downoad Huntress Issue 2 – danger has never looked this good

Download Huntress Issue 3 – hunted

Download Huntress Issue 4 – murders

Download Huntress Issue 5 – unleashed

Download Huntress Issue 6

 

Click to see how to download 

 

Mời các bạn truy cập website trung tâm gia sư vina để tham khảo các truyện bằng tiếng Anh từ cấp cơ bản đến nâng cao