Activity Books

Tài liệu – Follow Me Loop Card Games for Primary

Follow Me! – Loop Card Games – English is a series of three books designed to reinforce basic literacy skills using auditory discrimination as the major focus. Using interactive game cards, pupils work in small groups or as a whole class to complete a chain of questions and answers. Each pupil maintains involvement in the game by using the supporting active listening enrichment copymaster, designed to track the progress of the game.

Main skills by the games in these books include:

 • rhyming words
 • word families
 • grammar
 • vocabulary development
 • synonyms and antonyms
 • singular and plural words
 • main idea
 • …….

Follow Me! – Loop Card Games – English là bộ sách gồm 3 cuốn được thiết kế để tăng cường những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản bằng cách sử dụng những game card có tính chất tương tác với nhau, giúp cho học sinh có thể làm việc theo nhóm cũng như là cả lớp để hoàn thành những câu hỏi và trả lời, cũng như là giúp cho mỗi học sinh có hứng thú để duy trì sự liên quan của mình trong trò chơi đó.

Những kỹ năng chính yếu trong các trò chơi của những cuốn sách này:

 • Nhịp điệu từ
 • Nhóm từ có liên quan
 • Ngữ pháp
 • Phát triển từ vựng
 • Từ đồng nghĩa và trái nghĩa
 • Số ít và số nhiều
 • Ý tưởng chính
 • ….

Click to see how to download 

Follow Me Loop Card Games for Primary

Download follow me loop card games_lower primary

Download follow me loop card games_middle primary

Download follow me loop card games_upper primary

 

Click to download activity books for children

NHẤN ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE SIMPLE ENGLISH ĐỂ ỦNG HỘ KÊNH NHÉ